Noord-Hollands Archief

> Heemskerk


Het Huis Marquette, rond 1842.

 


Heemskerk in 1967.

Geschiedenis van Heemskerk

In 1858 maakte J. Terwen een rondreis door het Koninkrijk der Nederlanden om van alle steden en dorpen een plaatsbeschrijving te maken om zo geheel Nederland in kaart te brengen. Ook Heemskerk heeft hij bezocht, maar hij zag daar weinig wat de moeite waard was om op te schrijven: Ten noordwesten van Beverwijk ligt het visschersdorp Wijk aan Zee, waar men langs eenen fraaijen schelpweg, die door het gehucht Wijk aan Duin loopt, aankomt. Beide plaatsjes zijn van weinige beteekenis; in het eerste staat sedert 1839 een badhuis, inzonderheid voor lieden van den burgerstand, waarom de prijzen zeer matig gesteld zijn. Noordwaarts loopt de straatweg langs het gehucht Noordorp of Noorddorp, waar men een regelmatig heuveltje aantreft, dat den naam van Huldtooneel, bij den landlieden dien van Schepelenberg draagt, en waarop oudtijds de Hollandsche graven tot heeren van Kennemerland werden gehuldigd. Aan de regterzijde liggen de lommerrijke dorpen Heemskerk en Uitgeest; het eerste, reeds bekend in 1063, aan het adellijk geslacht van dien naam toebehoorende, bevat omtrent 900 inwoners, heeft bij de kerk eenen toren van 46 el hoogte, en de oud-adellijke sloten Marquette (in 1254 door Willem II tegen de West-Friezen gebouwd) en Assumburg (1858). Daar moesten de Heemskerkers het mee doen. Onterecht, want over Heemskerk en zijn geschiedenis is veel meer te vertellen. Wilt u daarover meer weten, klik dan op Lees verder.

Overzicht van woonkernen en opgeheven gemeenten

Woonkernen: Heemskerk.

Klik hier voor een kaart van Heemskerk in 1868 (bron: www.atlas1868.nl).

Genealogisch onderzoek in Heemskerk

Het Noord-Hollands Archief beheert diverse collecties die voor genealogisch onderzoek in Heemskerk van groot belang kunnen zijn. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Genealogisch onderzoek in Heemskerk.

De genealogische bronnen betreffende Heemskerk kunt u inzien in de studiezaal locatie Jansstraat 40 in Haarlem.

Heemskerkse archieven

De archieven van de gemeente Heemskerk worden beheerd door het Noord-Hollands Archief. Klik hier voor een overzicht van archieven betreffende Heemskerk.

Voor informatie over de bouwvergunningendossiers van Heemskerk klik hier.

Het Noord-Hollands Archief beheert naast de specifiek Heemskerkse archieven ook de archieven van het provinciaal bestuur en de in Noord-Holland gevestigde rijksinstellingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de archieven van de van de Noord-Hollandse rechtbanken en het Kadaster. In deze archieven is ook een schat van informatie te vinden over de geschiedenis van de gemeente Heemskerk. Een compleet overzicht van alle bij het Noord-Hollands Archief aanwezige archieven vindt u hier.

Beeldmateriaal

Het Noord-Hollands Archief beheert een grote collectie beeldmateriaal betreffende Heemskerk. Een gedeelte hiervan is te bekijken via de Beeldbank.

Bibliotheek en kranten

De bibliotheek van het Noord-Hollands Archief heeft een grote collectie boeken en tijdschriften op het gebied van de geschiedenis van Noord-Holland, van Heemskerk en van andere steden en dorpen in de regio. Tevens beschikt het Noord-Hollands Archief over een grote collectie regionaal- en lokaal-historische tijdschriften, een verzameling (vaak uniek) gedrukt en geschreven materiaal (zoals bijvoorbeeld dagboeken, brieven en gelegenheidsgedichten) en een grote collectie lokale en regionale dag- en weekbladen. Op veel van uw vragen kunt u al een antwoord vinden door het inzien van een boek, tijdschrift of krant. Klik hier voor meer informatie over het raadplegen van de bibliotheekcollectie. De catalogus van de bibliotheek is online in te zien.

Een gedeelte van de krantencollectie van het Noord-Hollands Archief is online raadpleegbaar via de Krantenviewer. Het betreft o.a. het Haarlems Dagblad, waarin ook veel regionaal nieuws is opgenomen.

Links

Meer weten?

Neem gerust contact op met het Noord-Hollands Archief via info@noord-hollandsarchief.nl            e-mail print