Noord-Hollands Archief

> genealogie Zandvoort


Arendje Molenaar, visvrouw te
Zandvoort, rond 1870.

  

Genealogisch onderzoek in de gemeente Zandvoort

Op deze pagina vindt u informatie over bronnen voor genealogisch onderzoek in Zandvoort.

Burgerlijke Stand

De aktes van de Burgerlijke Stand van de gemeente Zandvoort zijn openbaar voor de volgende jaren:

  • Geboorte: 1812-1912
  • Huwelijk: 1812-1932
  • Huwelijksbijlagen: 1812-1932
  • Overlijden: 1812-1960

Deze aktes zijn in te zien in de studiezaal locatie Jansstraat 40 in Haarlem. Op deze locatie zijn ook de Tienjaarlijkse tafels (indexen op de aktes van de Burgerlijke Stand) ter inzage. Een gedeelte van de aktes is via ook als scan via WieWasWie in te zien.

Van Zandvoort zijn de geboorteaktes 1812-1902, huwelijksaktes 1812-1932 en overlijdensaktes 1812-1960 toegankelijk gemaakt via de landelijke website WieWasWie.

Bevolkingsregister

Het Bevolkingsregister van de gemeente Zandvoort is openbaar voor de periode 1860-1937. In dit register werden de inwoners van de gemeente Zandvoort geregisteerd. Over het algemeen zijn per persoon de volgende gegevens terug te vinden:

  • Naam, geboorteplaats en geboortedatum;
  • Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwe / weduwnaar) en relatie tot het gezinshoofd;
  • Adres, beroep en religie;
  • Datum van inschrijving in het bevolkingsregister en datum van uitschrijving; indien men uit een andere gemeente afkomstig was of naar een andere gemeente vertrok is meestal ook de naam van die gemeente opgenomen.

De Bevolkingsregisters van Zandvoort zijn alleen ter inzage in de studiezaal locatie Jansstaat 40 in Haarlem. Er kan helaas niet digitaal in gezocht worden.

Het bevolkingsregister van na 1937 is nog niet openbaar. Van personen die na 1937 zijn overleden is het echter wel mogelijk bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) een kopie op te vragen van zijn of haar persoonskaart. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CBG.

Doop-, Trouw- en Begraafregisters

Voor genealogisch onderzoek vóór 1812 kunt u gebruik maken van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB). Als u een doop, huwelijk of overlijden wilt vinden moet u weten welk geloof de gezochte voorouder had. U vindt meestal geen geboortedatum, maar een doopdatum, vaak geen huwelijksdatum, maar een ondertrouwdatum en geen overlijdensdatum maar een begraafdatum. In de periode van de Republiek was de Nederduits-Gereformeerde Kerk (= Nederlands Hervormde Kerk) de grootste kerk in Holland. Een huwelijk voor de Hervormde Kerk was rechtsgeldig. Als men trouwde voor een andere kerk moest het huwelijk bevestigd worden door de schepenbank, zodat er ook huwelijksregisters bestaan van de schepenbank.

De Doopregisters van Zandvoort 1661-1811 zijn online te doorzoeken via de landelijke website WieWasWie. De Trouw- en Begraafregisters van Zandvoort en de indexen daarop zijn helaas niet via de website van het NHA beschikbaar, en zijn alleen te raadplegen in de studiezaal locatie Jansstraat 40 te Haarlem. Een overzicht van bij het Noord-Hollands Archief beschikbare DTB-registers vindt u op de pagina DTB Zandvoort.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek in Zandvoort, dan kunt u contact opnemen met het Noord-Hollands Archief. Let op: wanneer er voor de beantwoording van uw vraag onderzoek gedaan moet worden in onze collecties worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Links            e-mail print