Noord-Hollands Archief

> mijn voorouders


 

 

Stamboomonderzoek

Bij het Noord-Hollands Archief kunt u onderzoek doen naar uw voorouders. Op dit moment zal dit onderzoek zich nog voor een groot deel in onze studiezalen moeten afspelen, maar steeds meer bronnen komen online beschikbaar. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bronnen voor genealogisch onderzoek (ook wel stamboomonderzoek genoemd). Deze bronnen zijn te raadplegen op onze studiezaal locatie Jansstraat.

  • De akten van de burgerlijke stand. Op dit moment zijn voor raadpleging beschikbaar de geboorteakten uit de periode 1811-1912, de huwelijksakten en huwelijksbijlagen uit de periode 1811-1932 en de overlijdensakten uit de periode 1811-1960. U kunt bij ons deze akten vinden van de gehele provincie Noord-Holland. Een groot aantal aktes van de burgerlijke stand van Noord-Holland is toegankelijk via de landelijke website WieWasWie. Een overzicht van in WieWasWie beschikbare Noord-Hollandse gegevens vindt u hier.

    Let op: de huwelijksbijlagen 1811-1888 van een aantal Noord-Hollandse gemeenten (met name in West-Friesland) zijn door brand verloren gegaan. Klik hier voor een lijst van gemeenten waarvan geen huwelijksbijlagen uit de periode 1811-1888 beschikbaar zijn.

  • Het bevolkingsregister. Dit is de gemeentelijke registratie van de inwoners van een gemeente. We beschikken echter niet over de bevolkingsregisters van alle Noord-Hollandse gemeenten, maar alleen over die van de bij het Noord-Hollands Archief aangesloten gemeenten. Over het algemeen beginnen de bevolkingsregisters rond 1850 en zijn ze overgedragen tot ongeveer 1938. De bevolkingsregisters zijn helaas niet digitaal te raadplegen.

  • De doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-registers). Deze registratie beslaat de periode vóór 1811. De ouderdom hangt af van welke registers er bewaard zijn, soms begint de registratie rond 1600, vaak later. Ook kan het gebeuren dat er hiaten in zitten. Ook voor deze registratie kunt u voor de gehele provincie Noord-Holland bij ons terecht, met uitzondering van de steden Alkmaar (wordt bewaard bij het Regionaal Archief Alkmaar) en Amsterdam (wordt bewaard bij het Stadsarchief Amsterdam). De DTB-registers zijn helaas niet digitaal te raadplegen.

Daarnaast hebben wij meer bronnen online die voor u misschien van belang zijn, zoals bijvoorbeeld indexen op strafvonnissen van de rechtbank Haarlem, een index op de Vredegerechten 1811-1838 en militieregisters 1870-1941. Een volledig overzicht van deze bronnen vindt u op de pagina Online Zoeken.

Een volledig overzicht van de bij het Noord-Hollands Archief berustende archieven vindt u bij het Archievenoverzicht.

Wilt u meer informatie over genealogisch onderzoek in de bij het Noord-Hollands Archief aangesloten gemeenten? Kijk dan op de genealogische pagina's van de aangesloten gemeenten; hier vindt u per gemeente een overzicht van mogelijkheden voor genealogisch onderzoek.

Voorouder Spreekuur

Hulp nodig bij stamboomonderzoek? Vrijwilligers van de NGV afdeling Kennemerland houden twee keer per maand het Voorouder Spreekuur in het Noord-Hollands Archief. Klik hier voor meer informatie.            e-mail print